Reseller Domain Name

Reseller Domain Name

ตัวแทนขายโดเมน (Domain Reseller) คือการเหมาซื้อแพ็กเกจโดเมน เพื่อจะได้ราคาโดเมนที่ถูกลง สามารถทำธุรกิจโดเมนได้ หรือ สำหรับผู้ที่จำเป็นต้องจดโดเมนจำนวนมากๆ คุณสามารถเลือกซื้อแพ๊กเกจตามความเหมาะสมเพื่อจดโดเมนในราคาที่ถูกลง


ทำไมต้องเลือกเรา:

ท่านเป็นผู้ให้บริการโดเมน 100%

ทางเราจดทะเบียนตรงกับ Registra

รับ Reseller ต่อจากคุณได้ไม่จำกัด

ฯลฯ

คุณสมบัติพื้นฐาน

Protect your Privacy

ลูกค้าสามารถปกป้องข้อมูลการจดทะเบียนได้


DNS Control

ลูกค้าสามารถแก้ไข DNS ต่างๆของโดเมนได้ด้วยตนเอง


Manage Price Reseller

ลูกค้าสามารถตั้งราคาโดเมนของ Reseller ย่อยจากคุณได้เอง


Reseller Domain Plan1

เติมเงินครั้งแรก 3,000 บาท
TLD Register Transfer Renew
.com 345.-/ปี 345.-/ปี 345.-/ปี
.net 395.-/ปี 395.-/ปี 395.-/ปี
.org 370.-/ปี 370.-/ปี 370.-/ปี
.info 480.-/ปี 480.-/ปี 480.-/ปี
.name 300.-/ปี 300.-/ปี 300.-/ปี
.us 310.-/ปี 310.-/ปี 310.-/ปี
.eu 325.-/ปี 325.-/ปี 325.-/ปี
.ws 550.-/ปี 550.-/ปี 550.-/ปี
.biz 500.-/ปี 500.-/ปี 500.-/ปี
.asia 490.-/ปี 490.-/ปี 490.-/ปี
.in 560.-/ปี 560.-/ปี 560.-/ปี
.tel 630.-/ปี 630.-/ปี 630.-/ปี
.mobi 560.-/ปี 560.-/ปี 560.-/ปี
.ca 555.-/ปี 555.-/ปี 555.-/ปี
.tv 1,070.-/ปี 1,070.-/ปี 1,070.-/ปี
.cc 880.-/ปี 880.-/ปี 880.-/ปี
.co 1,050.-/ปี 1,050.-/ปี 1,050.-/ปี
.cn 330.-/ปี 330.-/ปี 330.-/ปี
.mn 560.-/ปี 560.-/ปี 560.-/ปี
.ru 255.-/ปี - 255.-/ปี
.bz 730.-/ปี 730.-/ปี 730.-/ปี
.me 560.-/ปี 560.-/ปี 560.-/ปี
.de 325.-/ปี 325.-/ปี 325.-/ปี
.es 345.-/ปี - 345.-/ปี
.work 480.-/ปี 480.-/ปี 480.-/ปี
.bid 1,135.-/ปี 1,135.-/ปี 1,135.-/ปี
.news 860.-/ปี 860.-/ปี 860.-/ปี
.photo 1,040.-/ปี 1,040.-/ปี 1,040.-/ปี
.pro 605.-/ปี 605.-/ปี 605.-/ปี
.menu 1,300.-/ปี 1,300.-/ปี 1,300.-/ปี
.sale 1,310.-/ปี 1,310.-/ปี 1,310.-/ปี
.wiki 960.-/ปี 960.-/ปี 960.-/ปี
.world 1,050.-/ปี 1,050.-/ปี 1,050.-/ปี
.xyz 490.-/ปี 490.-/ปี 490.-/ปี
.host 3,280.-/ปี 3,280.-/ปี 3,280.-/ปี
.vip 630.-/ปี 630.-/ปี 630.-/ปี

Reseller Domain Plan2

เติมเงินครั้งแรก 6,000 บาท
TLD Register Transfer Renew
.com 340.-/ปี 340.-/ปี 340.-/ปี
.net 390.-/ปี 390.-/ปี 390.-/ปี
.org 365.-/ปี 365.-/ปี 365.-/ปี
.info 475.-/ปี 475.-/ปี 475.-/ปี
.name 295.-/ปี 295.-/ปี 295.-/ปี
.us 305.-/ปี 305.-/ปี 305.-/ปี
.eu 320.-/ปี 320.-/ปี 320.-/ปี
.ws 545.-/ปี 545.-/ปี 545.-/ปี
.biz 495.-/ปี 495.-/ปี 495.-/ปี
.asia 485.-/ปี 485.-/ปี 485.-/ปี
.in 555.-/ปี 555.-/ปี 555.-/ปี
.tel 625.-/ปี 625.-/ปี 625.-/ปี
.mobi 555.-/ปี 555.-/ปี 555.-/ปี
.ca 550.-/ปี 550.-/ปี 550.-/ปี
.tv 1,065.-/ปี 1,065.-/ปี 1,065.-/ปี
.cc 875.-/ปี 875.-/ปี 875.-/ปี
.co 1,045.-/ปี 1,045.-/ปี 1,045.-/ปี
.cn 325.-/ปี 325.-/ปี 325.-/ปี
.mn 555.-/ปี 555.-/ปี 555.-/ปี
.ru 250.-/ปี - 250.-/ปี
.bz 725.-/ปี 725.-/ปี 725.-/ปี
.me 555.-/ปี 555.-/ปี 555.-/ปี
.de 320.-/ปี 320.-/ปี 320.-/ปี
.es 340.-/ปี - 340.-/ปี
.work 470.-/ปี 470.-/ปี 470.-/ปี
.bid 1,130.-/ปี 1,130.-/ปี 1,130.-/ปี
.news 855.-/ปี 855.-/ปี 855.-/ปี
.photo 1,035.-/ปี 1,035.-/ปี 1,035.-/ปี
.pro 600.-/ปี 600.-/ปี 600.-/ปี
.menu 1,295.-/ปี 1,295.-/ปี 1,295.-/ปี
.sale 1,305.-/ปี 1,305.-/ปี 1,305.-/ปี
.wiki 955.-/ปี 955.-/ปี 955.-/ปี
.world 1,045.-/ปี 1,045.-/ปี 1,045.-/ปี
.xyz 485.-/ปี 485.-/ปี 485.-/ปี
.host 3,275.-/ปี 3,275.-/ปี 3,275.-/ปี
.vip 625.-/ปี 625.-/ปี 625.-/ปี

Reseller Domain Plan3

เติมเงินครั้งแรก 10,000 บาท
TLD Register Transfer Renew
.com 335.-/ปี 335.-/ปี 335.-/ปี
.net 385.-/ปี 385.-/ปี 385.-/ปี
.org 360.-/ปี 360.-/ปี 360.-/ปี
.info 470.-/ปี 470.-/ปี 470.-/ปี
.name 290.-/ปี 290.-/ปี 290.-/ปี
.us 300.-/ปี 300.-/ปี 300.-/ปี
.eu 315.-/ปี 315.-/ปี 315.-/ปี
.ws 540.-/ปี 540.-/ปี 540.-/ปี
.biz 490.-/ปี 490.-/ปี 490.-/ปี
.asia 480.-/ปี 480.-/ปี 480.-/ปี
.in 550.-/ปี 550.-/ปี 550.-/ปี
.tel 620.-/ปี 620.-/ปี 620.-/ปี
.mobi 550.-/ปี 550.-/ปี 550.-/ปี
.ca 545.-/ปี 545.-/ปี 545.-/ปี
.tv 1,060.-/ปี 1,060.-/ปี 1,060.-/ปี
.cc 870.-/ปี 870.-/ปี 870.-/ปี
.co 1,040.-/ปี 1,040.-/ปี 1,040.-/ปี
.cn 320.-/ปี 320.-/ปี 320.-/ปี
.mn 550.-/ปี 550.-/ปี 550.-/ปี
.ru 245.-/ปี - 245.-/ปี
.bz 720.-/ปี 720.-/ปี 720.-/ปี
.me 550.-/ปี 550.-/ปี 550.-/ปี
.de 315.-/ปี 315.-/ปี 315.-/ปี
.es 335.-/ปี - 335.-/ปี
.work 465.-/ปี 465.-/ปี 465.-/ปี
.bid 1,125.-/ปี 1,125.-/ปี 1,125.-/ปี
.news 850.-/ปี 850.-/ปี 850.-/ปี
.photo 1,030.-/ปี 1,030.-/ปี 1,030.-/ปี
.pro 595.-/ปี 595.-/ปี 595.-/ปี
.menu 1,290.-/ปี 1,290.-/ปี 1,290.-/ปี
.sale 1,300.-/ปี 1,300.-/ปี 1,300.-/ปี
.wiki 950.-/ปี 950.-/ปี 950.-/ปี
.world 1,040.-/ปี 1,040.-/ปี 1,040.-/ปี
.xyz 480.-/ปี 480.-/ปี 480.-/ปี
.host 3,270.-/ปี 3,270.-/ปี 3,270.-/ปี
.vip 620.-/ปี 620.-/ปี 620.-/ปี

Powered by WHMCompleteSolution